Екологични течности

Nox-Rust 1200 DC

Метална защита: Стомана и други метали в затворени системи; съвместим с мед, месинг.

Безопасен за околната среда воден разтвор без силициев диоксид за затворени системи. Течността без силициев диоксид не оставя остатъци. Не съдържа фосфати, тежки метали и нитрити. Предпазва оборудването и тръбопроводните системи, които трябва да преминат хидростатични тестове преди транспортиране или съхранение. Не е необходима специална подготовка на повърхността.