Антикорозионни течности за премахване и защита от корозия

Сел Корект ООД предлага пълна гама VCI течности, химически продукти за защита от корозия, масла и покрития, включително Nox-Rust®, за предотвратяване на ръжда върху открити метали и небоядисани метални части на всички етапи от техния жизнен цикъл – по време на производството, за съхранение, износ, складиране и консервиране. Nox-Rust и течностите против ръжда могат да бъдат пръскани или полагани с четка в труднодостъпни зони, като се използва нормално индустриално оборудване за нанасяне.

Приложение:

 • Затворени системи (котли, резервоари, тръбопроводи)
 • Почистващ препарат
 • Небоядисани метални части
 • Сезонно съхранение (моторни шейни, косачки, оборудване за отдих)
 • Смазки за обработка на метали

За поставяне и консервиране на двигатели в:

 • Генериране на енергия
 • Машини
 • Сондиране, проучване
 • Релсови компоненти
 • Морски
 • Военен
 • Минен
 • Мотоциклети

Изборът на подходяща течност Nox-Rust зависи от редица условия:

 • Използване на открито или закрито
 • Продължителност на употреба
 • Вид метал за защита
 • Начин на приложение
 • Премахване