VCI опаковки

VCI хартия

VCI хартии за защита от корозия, обработени с безопасни, патентовани химикали, предотвратяват корозията на защитените метали в продължение на години.

VCI полиетиленова опаковка

VCI полиетиленовите опаковки осигуряват защита от корозия за много метали, елиминирайки необходимостта от съхраняване на много различни филми за различни видове метали.

VCI емитери

Паровите инхибитори на корозията (VCI) са вид съединение, използвано за защита на черни и цветни метали от ръжда и корозия. Когато комбинирате двете, резултатът е VCI емитер